ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

เลขที่ 210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

โทรศัพท์ : 074-691476 โทรสาร : 074-691476

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06930305@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.ควนขนุน