ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

17

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

15

21 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้มเคลื่อนที่

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้มเคลื่อนที่

366

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รับมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รับมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

341

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม 2567 นายวินัย มูสิกะเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน (หลักสูตรการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว)  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้มีอาชีพและรายได้ต่อไป

เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม 2567 นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน (หลักสูตรการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้มีอาชีพและรายได้ต่อไป

344

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ข้อตกลง MOU การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พ.ศ. 2567

ข้อตกลง MOU การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พ.ศ. 2567

338

19 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ควนขนุนเข้าร่วมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ พ.ศ.2567

อบต.ควนขนุนเข้าร่วมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ พ.ศ.2567

338

19 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy

ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy

345

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

676

29 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย พ.ศ.2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย พ.ศ.2567

340

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี  2566

โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566

667

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

679

28 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  2566

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

662

13 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

667

30 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การทำหมันให้กับสุนัขในพื้นที่ตำบลควนขนุน

การทำหมันให้กับสุนัขในพื้นที่ตำบลควนขนุน

660

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรณรงค์ให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมรณรงค์ให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่

3

7 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน(Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน(Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566

659

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

659

28 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

655

11 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570

การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570

655

31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...