ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

330

29 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี  2566

โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566

329

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

339

28 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  2566

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

327

13 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

328

30 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การทำหมันให้กับสุนัขในพื้นที่ตำบลควนขนุน

การทำหมันให้กับสุนัขในพื้นที่ตำบลควนขนุน

324

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน(Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน(Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566

322

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

324

28 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

322

11 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570

การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570

321

31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายวินัย  มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ พร้อมมอบทุนการศึกษา

นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ พร้อมมอบทุนการศึกษา

322

13 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สวมใส่ผ้าพระราชทาน (ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) ทุกวันพฤหัสบดี

คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สวมใส่ผ้าพระราชทาน (ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) ทุกวันพฤหัสบดี

327

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร นำโดย นายวินัย  มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

คณะผู้บริหาร นำโดย นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

325

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดศุภศาสตราราม ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดศุภศาสตราราม ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

325

6 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

324

29 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลท่าชี  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

330

31 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จ.สงขลา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จ.สงขลา

321

15 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา

322

9 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลควนขนุน

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลควนขนุน

322

22 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย

โครงการพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย

319

12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...