ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

20

12 สิงหาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

19

4 สิงหาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรม ออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม ออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558

20

23 กรกฎาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
งานกรีฑา

งานกรีฑา

21

23 กรกฎาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
กรีฑาต้านยาเสพติด "ควนขุนุนสัมพันธ์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558

กรีฑาต้านยาเสพติด "ควนขุนุนสัมพันธ์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558

20

23 กรกฎาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาต้านยาเสพติด "ควนขนุนสัมพันธ์" ครั้งที่ 12 ประจำ 2558

กีฬาต้านยาเสพติด "ควนขนุนสัมพันธ์" ครั้งที่ 12 ประจำ 2558

20

15 พฤษภาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับลูกหลานชาวตำบลควนขนุน

ขอแสดงความยินดีกับลูกหลานชาวตำบลควนขนุน

20

22 เมษายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสัปดาห์วันครู 2558 ครั้งที่ 59 ณ อ.ปากพะยูน

กิจกรรมสัปดาห์วันครู 2558 ครั้งที่ 59 ณ อ.ปากพะยูน

325

22 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู น.ส.สุกิจ  พิมสาย ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรม อบต.ควนขนุน

ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู น.ส.สุกิจ พิมสาย ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรม อบต.ควนขนุน

322

22 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ 2558

วันเด็กแห่งชาติ 2558

324

14 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ‏

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ‏

324

26 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตตำบลควนขนุน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตตำบลควนขนุน

322

16 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว‏

โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว‏

323

3 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นำพาครอบครัว อยู่ดีมีสุข

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นำพาครอบครัว อยู่ดีมีสุข

322

28 กรกฎาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อทุ่มเกมส์‏

หลวงพ่อทุ่มเกมส์‏

322

17 กรกฎาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งตำบลควนขนุน‏

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งตำบลควนขนุน‏

322

13 มิถุนายน 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ‏

โครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ‏

321

6 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ควนขนุน ม.6‏

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ควนขนุน ม.6‏

322

5 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ อบต. ควนขนุน‏

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ อบต. ควนขนุน‏

322

5 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันเด็กแห่งชาติ 2557

งานวันเด็กแห่งชาติ 2557

321

1 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านเพิ่มเติม...