ภาพกิจกรรม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นายบุญฤทธิ์ เพ็งครุฑ หมู่ที่ 5 ต.ควนขนุน 2 เม.ย 58

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นายบุญฤทธิ์ เพ็งครุฑ หมู่ที่ 5 ต.ควนขนุน 2 เม.ย 58

332

7 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ปลูกฝังคุณธรรมนำพาครอบครัวสู่วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 8ก.ค.58

โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ปลูกฝังคุณธรรมนำพาครอบครัวสู่วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 8ก.ค.58

334

7 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการ

โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการ

333

7 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

30

12 สิงหาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

29

4 สิงหาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรม ออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม ออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558

31

23 กรกฎาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
งานกรีฑา

งานกรีฑา

31

23 กรกฎาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
กรีฑาต้านยาเสพติด "ควนขุนุนสัมพันธ์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558

กรีฑาต้านยาเสพติด "ควนขุนุนสัมพันธ์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558

30

23 กรกฎาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาต้านยาเสพติด "ควนขนุนสัมพันธ์" ครั้งที่ 12 ประจำ 2558

กีฬาต้านยาเสพติด "ควนขนุนสัมพันธ์" ครั้งที่ 12 ประจำ 2558

30

15 พฤษภาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับลูกหลานชาวตำบลควนขนุน

ขอแสดงความยินดีกับลูกหลานชาวตำบลควนขนุน

30

22 เมษายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสัปดาห์วันครู 2558 ครั้งที่ 59 ณ อ.ปากพะยูน

กิจกรรมสัปดาห์วันครู 2558 ครั้งที่ 59 ณ อ.ปากพะยูน

335

22 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู น.ส.สุกิจ  พิมสาย ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรม อบต.ควนขนุน

ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู น.ส.สุกิจ พิมสาย ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรม อบต.ควนขนุน

332

22 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ 2558

วันเด็กแห่งชาติ 2558

334

14 มกราคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ‏

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ‏

334

26 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตตำบลควนขนุน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตตำบลควนขนุน

332

16 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว‏

โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว‏

333

3 ธันวาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นำพาครอบครัว อยู่ดีมีสุข

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นำพาครอบครัว อยู่ดีมีสุข

332

28 กรกฎาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อทุ่มเกมส์‏

หลวงพ่อทุ่มเกมส์‏

332

17 กรกฎาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งตำบลควนขนุน‏

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งตำบลควนขนุน‏

332

13 มิถุนายน 2557
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ‏

โครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ‏

330

6 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านเพิ่มเติม...