ภาพกิจกรรม
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้มเคลื่อนที่

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้มเคลื่อนที่

45

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รับมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รับมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

33

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม 2567 นายวินัย มูสิกะเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน (หลักสูตรการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว)  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้มีอาชีพและรายได้ต่อไป

เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม 2567 นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน (หลักสูตรการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้มีอาชีพและรายได้ต่อไป

37

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ข้อตกลง MOU การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พ.ศ. 2567

ข้อตกลง MOU การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พ.ศ. 2567

32

19 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ควนขนุนเข้าร่วมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ พ.ศ.2567

อบต.ควนขนุนเข้าร่วมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ พ.ศ.2567

31

19 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy

ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy

40

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

368

29 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย พ.ศ.2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย พ.ศ.2567

33

28 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี  2566

โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566

359

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

370

28 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  2566

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

353

13 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

360

30 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การทำหมันให้กับสุนัขในพื้นที่ตำบลควนขนุน

การทำหมันให้กับสุนัขในพื้นที่ตำบลควนขนุน

351

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน(Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน(Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566

352

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

351

28 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

347

11 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570

การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570

348

31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายวินัย  มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ พร้อมมอบทุนการศึกษา

นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ พร้อมมอบทุนการศึกษา

348

13 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สวมใส่ผ้าพระราชทาน (ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) ทุกวันพฤหัสบดี

คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สวมใส่ผ้าพระราชทาน (ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) ทุกวันพฤหัสบดี

358

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร นำโดย นายวินัย  มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

คณะผู้บริหาร นำโดย นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

352

12 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...