ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม 2567 นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน (หลักสูตรการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้มีอาชีพและรายได้ต่อไป
971
22 มกราคม 2567