กองช่าง
 • นายประชา นุ่มจันทร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายชำนาญศิลป์ สังข์ทอง

  วิศวกรโยธาชำนาญการ

 • นายไพบูลย์ เมืองสง

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นายเจริญ มะธุระ

  เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

 • นางสุดใจ พันธรัตน์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายสนิทฐา จันทร์ดอน

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายวัชรินทร์ นุ้ยเกลี้ยง

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายอัฐ สุบรรณพันธ์

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • นายจรัส ทองประศรี

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นางจริยา เมืองสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุรชัย พิมสาย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 • นายเอกชัย บัวคง

  คนงานทั่วไป

 • นายจีรพล​ รัตนปราโมทย์​

  คนงานทั่วไป

 • นายอัตชัย เมืองน้อย

  คนงานทั่วไป

 • นายสุพัฒน์พงศ์ คงมา

  คนงานทั่วไป

 • นายอดิศักดิ์ คงชู

  คนงานทั่วไป