องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เลขที่ 210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 074-691476
  • วิสัยทัศน์

    " การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา ก้าวหน้าด้านสาธารณสุข "

นายวินัย มูสิกะเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

064-898-9223

นายเศรษฐา ชูดำ

ปลัด อบต.ควนขนุน

087-295-8949

ข่าวสารชาวอบต.ควนขนุน

กิจกรรมชาวอบต.ควนขนุน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

3HD น้ำ คือ ชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน การบริหารจัดการน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านควนสามโพธิ์
13 มิถุนายน 2567

พี่น้อง อบต.ควนขนุน เราดูแล

10
หมู่
8,487
ประชากร
39.50
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.