ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
650
29 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2567 นายวินัย   มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เชิญไปประดิษฐานยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน    อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง