ภาพกิจกรรม
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้มเคลื่อนที่
992
14 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  โดย  นายวินัย  มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้มเคลื่อนที่  และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดท่าลาด ณ วัดท่าลาด หมู่ที่ 3ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง