ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายวินัย  มูสิกะเจริญ นายก อบต.ควนขนุน เข้ารับโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายวินัย มูสิกะเจริญ นายก อบต.ควนขนุน เข้ารับโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20

30 สิงหาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

20

7 สิงหาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

19

29 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561

19

28 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมการดำเนินการจัดแข่งขันกรีฑาอำเภอเขาชัยสน

ประชุมการดำเนินการจัดแข่งขันกรีฑาอำเภอเขาชัยสน

20

26 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
บอลเยาวชนชาย 10 - 12 ปี กีฬาอำเภอเขาชัยสน

บอลเยาวชนชาย 10 - 12 ปี กีฬาอำเภอเขาชัยสน

19

12 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ควนขนุนเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอเขาชัยสน น้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-19มิถุนายน 2561

อบต.ควนขนุนเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอเขาชัยสน น้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-19มิถุนายน 2561

19

12 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และการส่งเสริมอาชีพ

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และการส่งเสริมอาชีพ

322

8 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
น้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561

น้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561

323

8 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

324

7 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ออกบริการทำความสะอาด สถานีตำรวจอำเภอควนขนุน

ออกบริการทำความสะอาด สถานีตำรวจอำเภอควนขนุน

323

6 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการขยะอินทรีย์ครัวเรือน ประจำปี2561

โครงการขยะอินทรีย์ครัวเรือน ประจำปี2561

322

6 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
คณะ อบต.น้ำพุ จ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนขนุน

คณะ อบต.น้ำพุ จ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนขนุน

323

25 พฤษภาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอเขาชัยสน ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนขนุน

นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอเขาชัยสน ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนขนุน

323

25 พฤษภาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอเขาชัยสน ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนขนุน

นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอเขาชัยสน ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนขนุน

322

25 พฤษภาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561

ประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561

24

30 เมษายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ(โครงการฝึกอบรมเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงวัย ใจเบิกบาน ปี 2561) ตำบลควนขนุน

เปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ(โครงการฝึกอบรมเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงวัย ใจเบิกบาน ปี 2561) ตำบลควนขนุน

24

27 เมษายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
คณะอบต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนขนุน

คณะอบต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนขนุน

23

4 เมษายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการควนขนุนทำความดี สามัคคีปฏิบัติธรรมนำพาครอบครัวมีสุข

โครงการควนขนุนทำความดี สามัคคีปฏิบัติธรรมนำพาครอบครัวมีสุข

23

29 มีนาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ควนขนุน  ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัยในตำบลควนขนุน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ควนขนุน ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัยในตำบลควนขนุน

24

21 มีนาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...