ภาพกิจกรรม
โครงการบ้านสวย เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด ประจำปี 2562

โครงการบ้านสวย เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด ประจำปี 2562

323

30 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

322

20 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ระดับท้องถิ่น ปี 2562

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ระดับท้องถิ่น ปี 2562

323

12 กรกฎาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

323

1 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

322

30 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น

323

3 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

323

10 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

19

4 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)

20

4 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายวินัย  มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ร่วมต้อนรับนางรัชนี ทองพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฏร์ธานี)

นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ร่วมต้อนรับนางรัชนี ทองพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฏร์ธานี)

20

14 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วันที่ 9 มกราคม 2562

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วันที่ 9 มกราคม 2562

19

9 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปี 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปี 2562

20

1 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมค่ายวิชาการ Academic camp) ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายอังกฤษ ค่ายภาษาไทย

โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมค่ายวิชาการ Academic camp) ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายอังกฤษ ค่ายภาษาไทย

19

26 ธันวาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

21

20 ธันวาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
:การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลควนขนุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

:การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลควนขนุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

20

27 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
เทศกาลลอยกระทงประจำปี2561

เทศกาลลอยกระทงประจำปี2561

19

22 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

19

20 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3

20

10 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและควบคุมทีมกีฬาในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่วนตำบลควนขนุนจังหวัดพัทลุง

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและควบคุมทีมกีฬาในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่วนตำบลควนขนุนจังหวัดพัทลุง

20

27 กันยายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่11กันยายน 2561 นางสาวสีไพร ช่วยเล็ก เข้าพิธีมอบโล่ครูดีเด่น งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ จ.ภูเก็ต

วันที่11กันยายน 2561 นางสาวสีไพร ช่วยเล็ก เข้าพิธีมอบโล่ครูดีเด่น งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ จ.ภูเก็ต

20

13 กันยายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...