ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองตามโครงการเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตตำบลควนขนุน

ประชุมผู้ปกครองตามโครงการเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตตำบลควนขนุน

21

16 พฤศจิกายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมงานกิจกรรมวันปิยะ(23ตุลาคม2556)ณ.ที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน‏

ร่วมงานกิจกรรมวันปิยะ(23ตุลาคม2556)ณ.ที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน‏

322

16 พฤศจิกายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำ อ.เขาชัยสน เครือข่าย อบต.ควนขนุน

เปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำ อ.เขาชัยสน เครือข่าย อบต.ควนขนุน

17

1 พฤศจิกายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
ทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 28 กันยายน 2556

ทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 28 กันยายน 2556

23

8 ตุลาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556

พิธีลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556

25

15 สิงหาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓

กีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓

324

7 สิงหาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

323

7 สิงหาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

64

7 สิงหาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

322

6 สิงหาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

325

3 สิงหาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ"คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง"

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ"คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง"

22

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ทำความสะอาด อบต.

ทำความสะอาด อบต.

322

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 กันยายน 2563 #องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  โดยนายวินัย  มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยพนักงาน #เข้ารับรางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 #องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยนายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยพนักงาน #เข้ารับรางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

321

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

320

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาคมระดับตำบลควนขนุน

ประชุมประชาคมระดับตำบลควนขนุน

320

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...