ภาพกิจกรรม
กีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ประเภทนักเรียน ระหว่างวันที่ 12 -26 ก.ค 2560

กีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ประเภทนักเรียน ระหว่างวันที่ 12 -26 ก.ค 2560

341

12 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559

งานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559

491

8 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560

356

28 ธันวาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

648

11 ธันวาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี

741

26 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศ กำหนดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและรณรงค์การใช้จักรยาน

ประกาศ กำหนดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและรณรงค์การใช้จักรยาน

760

1 มิถุนายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาต้านยาเสพติด "ควนขนุนสัมพันธ์"ครั้งที่ 13

กีฬาต้านยาเสพติด "ควนขนุนสัมพันธ์"ครั้งที่ 13

949

26 เมษายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแจกผ้าห่มนวกันหนาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง

กิจกรรมแจกผ้าห่มนวกันหนาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง

946

8 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพิธีมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

กิจกรรมพิธีมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

946

8 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเยียมผู้สูงอายุของสภากาชาดพัทลุง

กิจกรรมเยียมผู้สูงอายุของสภากาชาดพัทลุง

946

8 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการผู้สูงอายุจิดแจ่มใสใส่ใจสุขภาพ

โครงการผู้สูงอายุจิดแจ่มใสใส่ใจสุขภาพ

645

8 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสภาเด็กและเยาวชน

โครงการสภาเด็กและเยาวชน

644

8 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-62

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-62

642

8 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ

645

15 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเขตตำบลควนขนุน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเขตตำบลควนขนุน

646

5 มกราคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ปี2558  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ปี2558 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

646

17 พฤศจิกายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่ 11

งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่ 11

644

12 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก 2-5 ขวบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก 2-5 ขวบ

644

9 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่น ป้องกันวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม วันที่ 21/08/2558

โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่น ป้องกันวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม วันที่ 21/08/2558

947

7 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมหลักเศราษฐกิจพอเพียง เพื่อคนควนขนุนมีอาชีพและรายได้ยั่งยืน 16 ก.ค. 58

โครงการฝึกอบรมหลักเศราษฐกิจพอเพียง เพื่อคนควนขนุนมีอาชีพและรายได้ยั่งยืน 16 ก.ค. 58

947

7 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...