ภาพกิจกรรม
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

24

11 ธันวาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี

117

26 สิงหาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศ กำหนดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและรณรงค์การใช้จักรยาน

ประกาศ กำหนดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและรณรงค์การใช้จักรยาน

136

1 มิถุนายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาต้านยาเสพติด "ควนขนุนสัมพันธ์"ครั้งที่ 13

กีฬาต้านยาเสพติด "ควนขนุนสัมพันธ์"ครั้งที่ 13

323

26 เมษายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแจกผ้าห่มนวกันหนาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง

กิจกรรมแจกผ้าห่มนวกันหนาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง

323

8 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพิธีมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

กิจกรรมพิธีมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

323

8 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเยียมผู้สูงอายุของสภากาชาดพัทลุง

กิจกรรมเยียมผู้สูงอายุของสภากาชาดพัทลุง

322

8 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการผู้สูงอายุจิดแจ่มใสใส่ใจสุขภาพ

โครงการผู้สูงอายุจิดแจ่มใสใส่ใจสุขภาพ

20

8 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสภาเด็กและเยาวชน

โครงการสภาเด็กและเยาวชน

20

8 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-62

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-62

19

8 มีนาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ

20

15 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเขตตำบลควนขนุน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเขตตำบลควนขนุน

20

5 มกราคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ปี2558  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ปี2558 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

20

17 พฤศจิกายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่ 11

งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่ 11

20

12 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก 2-5 ขวบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก 2-5 ขวบ

19

9 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่น ป้องกันวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม วันที่ 21/08/2558

โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่น ป้องกันวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม วันที่ 21/08/2558

20

7 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมหลักเศราษฐกิจพอเพียง เพื่อคนควนขนุนมีอาชีพและรายได้ยั่งยืน 16 ก.ค. 58

โครงการฝึกอบรมหลักเศราษฐกิจพอเพียง เพื่อคนควนขนุนมีอาชีพและรายได้ยั่งยืน 16 ก.ค. 58

20

7 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นายบุญฤทธิ์ เพ็งครุฑ หมู่ที่ 5 ต.ควนขนุน 2 เม.ย 58

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นายบุญฤทธิ์ เพ็งครุฑ หมู่ที่ 5 ต.ควนขนุน 2 เม.ย 58

20

7 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ปลูกฝังคุณธรรมนำพาครอบครัวสู่วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 8ก.ค.58

โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ปลูกฝังคุณธรรมนำพาครอบครัวสู่วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 8ก.ค.58

20

7 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการ

โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการ

20

7 กันยายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...