ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมค่ายพัฒนากีฬา ปิดภาคเรียน

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมค่ายพัฒนากีฬา ปิดภาคเรียน

23

19 มีนาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชนและคณะสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ติดตามผลการดำเนินโครงการ งบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชนและคณะสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ติดตามผลการดำเนินโครงการ งบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

23

12 มีนาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ควนขนุน จัดประชุมค่ายพัฒนาทักษะด้านกีฬาประจำตำบลควนขนุน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ควนขนุน จัดประชุมค่ายพัฒนาทักษะด้านกีฬาประจำตำบลควนขนุน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

24

6 มีนาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561

ประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561

24

23 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ

24

20 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ประชุมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

24

2 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ควนขนุน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน อบต.ควนขนุน

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ควนขนุน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน อบต.ควนขนุน

26

2 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านเพิ่มเติม...
กรมชลประทานลงสำรวจพื้นที่ในเขตตำบลควนขนุน เพื่อทำอาคารระบายน้ำ

กรมชลประทานลงสำรวจพื้นที่ในเขตตำบลควนขนุน เพื่อทำอาคารระบายน้ำ

20

1 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานสร้างสุขภาพดีลดโรค ในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานสร้างสุขภาพดีลดโรค ในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

21

30 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เข้ารับเกียรติบัตรเป็นบุคคลและหน่วยงานที่ดูแลด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2560

นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เข้ารับเกียรติบัตรเป็นบุคคลและหน่วยงานที่ดูแลด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2560

20

17 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560   รายละเอียดเมื่อวันที่12 มกราคม 2561 นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนเรียก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2560 ณห้องประชุมขนุนเงิน เทศบาลตำบลควนขนุน

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 รายละเอียดเมื่อวันที่12 มกราคม 2561 นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุนเรียก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2560 ณห้องประชุมขนุนเงิน เทศบาลตำบลควนขนุน

19

12 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

20

12 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

19

12 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาทตำบลควนขนุน

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาทตำบลควนขนุน

19

11 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
งานเลี้ยงวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี2561         รายละเอียดผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลควนขนุนร่วมกันจัดงานเลี้ยงวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี2561

งานเลี้ยงวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี2561 รายละเอียดผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลควนขนุนร่วมกันจัดงานเลี้ยงวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี2561

21

11 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน

19

6 ธันวาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน

19

1 ธันวาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
 รับมอบปลากระป๋องจากธนาคารกรุงไทย สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

รับมอบปลากระป๋องจากธนาคารกรุงไทย สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

21

1 ธันวาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
 เมื่ออวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุน ออกบริการซ่อมบ้านนางเสงี่ยม ขุนชิต ซึ่งอยู่ในโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน

เมื่ออวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุน ออกบริการซ่อมบ้านนางเสงี่ยม ขุนชิต ซึ่งอยู่ในโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน

20

20 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลควนขนุน ณห้องประชุมขนุนเงิน เทศบาลตำบลควนขนุน เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลควนขนุน ณห้องประชุมขนุนเงิน เทศบาลตำบลควนขนุน เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

19

20 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...