ภาพกิจกรรม
ประชุมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
31
2 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง