ภาพกิจกรรม
นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
26
12 มกราคม 2561

นายวินัย  มูสิกะเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561