ภาพกิจกรรม
นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เข้ารับเกียรติบัตรเป็นบุคคลและหน่วยงานที่ดูแลด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2560
27
17 มกราคม 2561

นายวินัย  มูสิกะเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  เข้ารับเกียรติบัตรเป็นบุคคลและหน่วยงานที่ดูแลด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2560

จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม  2561  ณ  โรงแรมชัยคณาธานี