ภาพกิจกรรม
 รับมอบปลากระป๋องจากธนาคารกรุงไทย สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

รับมอบปลากระป๋องจากธนาคารกรุงไทย สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

334

1 ธันวาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
 เมื่ออวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุน ออกบริการซ่อมบ้านนางเสงี่ยม ขุนชิต ซึ่งอยู่ในโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน

เมื่ออวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุน ออกบริการซ่อมบ้านนางเสงี่ยม ขุนชิต ซึ่งอยู่ในโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน

334

20 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลควนขนุน ณห้องประชุมขนุนเงิน เทศบาลตำบลควนขนุน เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลควนขนุน ณห้องประชุมขนุนเงิน เทศบาลตำบลควนขนุน เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

335

20 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนขนุน จังหวัดพัทลุงร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการล้างตลาดสดเทศบาลประจำสัปดาห์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนขนุน จังหวัดพัทลุงร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการล้างตลาดสดเทศบาลประจำสัปดาห์

29

16 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุน ออกบริการซ่อมหลุม-บ่อ ถนนควนขนุน-แหลมโตนด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุน ออกบริการซ่อมหลุม-บ่อ ถนนควนขนุน-แหลมโตนด

29

14 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร อบต.ควนขนุน เรียกประชุมข้าราชการและพนักงาน เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังอุทกภัยและวาตภัย  เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

คณะผู้บริหาร อบต.ควนขนุน เรียกประชุมข้าราชการและพนักงาน เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังอุทกภัยและวาตภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

29

8 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร อบต.ควนขนุน  โดยนายวินัย มูสิกะเจริญ นายก อบต.ควนขนุน  ให้การต้อนรับ ดร.มนตรี เด่นดวง  นักวิจัยจาก ม.ราชภัฏสงขลาและคณะ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร อบต.ควนขนุน โดยนายวินัย มูสิกะเจริญ นายก อบต.ควนขนุน ให้การต้อนรับ ดร.มนตรี เด่นดวง นักวิจัยจาก ม.ราชภัฏสงขลาและคณะ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

30

8 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 31

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 31

29

31 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

29

25 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาวัดศุภศาสตราราม(วัดควนสามโพธิ์) เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการพัฒนาวัดศุภศาสตราราม(วัดควนสามโพธิ์) เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

29

24 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสมุนไพรในครัวเรือน

โครงการสมุนไพรในครัวเรือน

33

17 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
วันสารทเดือนสิบประจำปี2560

วันสารทเดือนสิบประจำปี2560

32

20 กันยายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมนักสื่อสาน ระหว่าง วันที่ 2-6 กันยายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อบรมนักสื่อสาน ระหว่าง วันที่ 2-6 กันยายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

33

2 กันยายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  ร่วมกับค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พัน402 จังหวัดพัทลุง  มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ร่วมกับค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พัน402 จังหวัดพัทลุง มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง

33

1 สิงหาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน

332

19 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม  โครงการฝึกอบรมเรีรยนรู้สุขภาวะผู้สูงวัย ใจเบิกบาน

กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเรีรยนรู้สุขภาวะผู้สูงวัย ใจเบิกบาน

34

22 พฤษภาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

34

16 พฤษภาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาต้านยาเสพติด

กีฬาต้านยาเสพติด

33

3 พฤษภาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุภศาสตราราม ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุภศาสตราราม ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

35

7 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนห่วงใย ฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

โครงการชุมชนห่วงใย ฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

34

21 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านเพิ่มเติม...