ภาพกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนขนุน จังหวัดพัทลุงร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการล้างตลาดสดเทศบาลประจำสัปดาห์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนขนุน จังหวัดพัทลุงร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการล้างตลาดสดเทศบาลประจำสัปดาห์

19

16 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุน ออกบริการซ่อมหลุม-บ่อ ถนนควนขนุน-แหลมโตนด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุน ออกบริการซ่อมหลุม-บ่อ ถนนควนขนุน-แหลมโตนด

20

14 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร อบต.ควนขนุน เรียกประชุมข้าราชการและพนักงาน เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังอุทกภัยและวาตภัย  เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

คณะผู้บริหาร อบต.ควนขนุน เรียกประชุมข้าราชการและพนักงาน เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังอุทกภัยและวาตภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

19

8 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร อบต.ควนขนุน  โดยนายวินัย มูสิกะเจริญ นายก อบต.ควนขนุน  ให้การต้อนรับ ดร.มนตรี เด่นดวง  นักวิจัยจาก ม.ราชภัฏสงขลาและคณะ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร อบต.ควนขนุน โดยนายวินัย มูสิกะเจริญ นายก อบต.ควนขนุน ให้การต้อนรับ ดร.มนตรี เด่นดวง นักวิจัยจาก ม.ราชภัฏสงขลาและคณะ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

20

8 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 31

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 31

19

31 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

19

25 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาวัดศุภศาสตราราม(วัดควนสามโพธิ์) เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการพัฒนาวัดศุภศาสตราราม(วัดควนสามโพธิ์) เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

19

24 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสมุนไพรในครัวเรือน

โครงการสมุนไพรในครัวเรือน

23

17 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
วันสารทเดือนสิบประจำปี2560

วันสารทเดือนสิบประจำปี2560

23

20 กันยายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมนักสื่อสาน ระหว่าง วันที่ 2-6 กันยายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อบรมนักสื่อสาน ระหว่าง วันที่ 2-6 กันยายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

23

2 กันยายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  ร่วมกับค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พัน402 จังหวัดพัทลุง  มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ร่วมกับค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พัน402 จังหวัดพัทลุง มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง

23

1 สิงหาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน

322

19 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม  โครงการฝึกอบรมเรีรยนรู้สุขภาวะผู้สูงวัย ใจเบิกบาน

กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเรีรยนรู้สุขภาวะผู้สูงวัย ใจเบิกบาน

24

22 พฤษภาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

24

16 พฤษภาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาต้านยาเสพติด

กีฬาต้านยาเสพติด

24

3 พฤษภาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุภศาสตราราม ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุภศาสตราราม ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

25

7 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชุมชนห่วงใย ฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

โครงการชุมชนห่วงใย ฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

24

21 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ประเภทนักเรียน ระหว่างวันที่ 12 -26 ก.ค 2560

กีฬาต้านยาเสพติด ควนขนุนสัมพันธ์ ประเภทนักเรียน ระหว่างวันที่ 12 -26 ก.ค 2560

23

12 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559

งานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559

171

8 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560

36

28 ธันวาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม...