ภาพกิจกรรม
รับมอบปลากระป๋องจากธนาคารกรุงไทย สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
28
1 ธันวาคม 2560

นายวินัย มูสิกะเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  รับมอบปลากระป๋องจากธนาคารกรุงไทย สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  จำนวน 12 โหล เพื่อสมทบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง