ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน
25
6 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560  นายวินัย  มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิก อบต./พนักงาน  ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน