ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมค่ายพัฒนากีฬา ปิดภาคเรียน
30
19 มีนาคม 2561

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมค่ายพัฒนากีฬา ปิดภาคเรียน "Summer Sports Camp" เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ และสร้างทักษะปูพื้นฐานสำหรับนักกีฬาอาชีพในอนาคต จำนวน 2 ประเภท ค่ายกีฬาฟุตบอล และ ค่ายกีฬาเซปัก-ตะกร้อ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม