ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566
1288
13 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  2566 นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  2566  นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวตำบลควนขนุน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำทะเลพระ ณ บริเวณแหล่งน้ำทะเลพระ  หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ