ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
1300
29 ธันวาคม 2566

วันที่  29 ธันวาคม  2566 นายวินัย  มูสิกะเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  มอบหมายให้นางสมจิตร  สามี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567  ระหว่างวันที่  29  ธันวาคม  2566 - วันที่ 4  มกราคม  2567  ณ ป้อมตำรวจท่านางพรหม  หมู่ที่ 2 ตำบลควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง