ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย พ.ศ.2567
960
28 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566  นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2567 ตักบาตร ฟังธรรม และแลกเปลี่ยนของขวัญ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันงดงามให้อยู่คู่ชุมชนท้องถิ่นสืบไป