ภาพกิจกรรม
โครงการพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย
327
12 กรกฎาคม 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" โดยมีนายนคร จันทภาโส ปลัดอำเภอเขาชัยสน นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน นายบุญเริง อัตปัญญา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง และนางสุวรรณี แจ่มปรีชา Head of Branch Service Network บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามพร้อมรับมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยลคความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบริเวณสามแยกถนนบ้านลาด - ไสนายขัน ซึ่งเป็นแยกจากถนนทางหลวง 4018 เพื่อปรับปรุงเส้นทางบริเวณสามแยกถนนบ้านลาด-ไสนายขัน ให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ได้แก่ การขีดสีตีเส้นแบ่งเลนให้มีความซัดเจน ,เส้นชะลอความเร็ว(Rumble strips.ทำทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน,ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาไฟกระพริบและป้ายควบคุมความเร็ว รวม 15จุดตลอดเส้นทาง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวงชนบท และแขวงทางหลวงพัทลุง