ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
338
31 ตุลาคม 2565

วันที่  31 ตุลาคม  2565  นายวินัย  มูสิกะเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าชี อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมน้ำคือชีวิต