ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดศุภศาสตราราม ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
333
6 ธันวาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรม Big Cleaning Day วัดศุภศาสตราราม ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน