ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สวมใส่ผ้าพระราชทาน (ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) ทุกวันพฤหัสบดี
348
12 มกราคม 2566

คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สวมใส่ผ้าพระราชทาน (ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) ทุกวันพฤหัสบดี