ภาพกิจกรรม
นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ พร้อมมอบทุนการศึกษา
338
13 มกราคม 2566

นายวินัย  มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ พร้อมมอบทุนการศึกษา