ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จ.สงขลา
329
15 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ก.ย. 2565 เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จ.สงขลา นำโดยนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ