ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มีนาคม 2564

335


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง