ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มีนาคม 2564

334


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง