ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหว้า-โรงรม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มกราคม 2564

335


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหว้า-โรงรม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง