ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเคียน-คันยาว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2564

334


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเคียน-คันยาว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง